Powrót

07.07.2021 Nowe umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 6 lipca 2021 r. zawarł 3 umowy w ramach ogłoszonego w 2021 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Zostaną zaktualizowane dane dla powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego: średzkiego, wągrowieckiego oraz wrzesińskiego. Obszar objęty opracowaniem przedstawia poniższa ilustracja.

Informacje o statusie prac dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, realizowanych obecnie przez GUGiK oraz Urzędy Marszałkowskie, można uzyskać w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych → BDOT10k”.