Powrót

07.09.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnego powiatu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla obszaru Wrocławia. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z 2020 roku.

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia fragment mapy Polski z zaznaczonym obszarem powiatu objętego aktualizacją zbioru danych BDOT10k

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k, a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych.

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawia dwa fragmenty mapy obok siebie. Na pierwszym jest przedstawiony zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla fragmentu miasta Wrocław w PortaluBDOT10k, a na drugim w usłudze Baza Danych Obiektów Topobraficznych.

 

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

 

Rys. 3 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu komputera z zaznaczoną lokalizacją wtyczki BDOT10k_GML_SHP w repozytorium wtyczek programu QGIS