Powrót

07.09.2021 Wzrost liczby operatów elektronicznych

Na początku września 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej niewiele  wzrosła w stosunku do  poprzedniego miesiąca. W sierpniu 2021 r. do zasobu przekazano 49% operatów w postaci elektronicznej.

Rys 1.Wykres przedstawiający jaki procent operatów elektronicznych był przekazywany do PZGiK w poszczególnych miesiącach 2021 roku: styczeń-30%, luty-33%, marzec 37%, kwiecień-41%, maj-41%, czerwiec-44%, lipiec-47%, sierpień-49%

Przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać operaty techniczne w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 r.  Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty techniczne muszą być przekazywane w postaci elektronicznej (plik PDF).