Powrót

07.10.2021 Wyszukiwanie jednostek terytorialnych w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nową funkcjonalność „Wyszukiwanie jednostek terytorialnych” umożliwiającą odszukanie jednostek zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw) wraz z ich lokalizacją przestrzenną. Nowa wyszukiwarka jest dostępna w głównym menu „WYSZUKIWANIA”.

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z zaznaczoną lokalizacją nowej wyszukiwarki wraz z podaniem przykładu wyszukania jednostki podziału terytorialnego o nazwie "Dobra".

W celu odnalezienia wybranego obszaru z podziału administracyjnego Polski należy wpisać jego nazwę lub kod TERYT. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Szukaj”. Wynikiem wyszukiwania jest lista obiektów spełniających zadane kryterium z możliwością posortowania ich według dostępnych opcji. Po wskazaniu właściwej jednostki następuje wycentrowanie mapy zgodnie z przebiegiem jej granic i wyświetlenie okienka identyfikującego, zawierającego atrybuty obiektu.