Powrót

07.12.2022 Terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe w 2023 r.

W porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju ustalony został roczny plan pracy komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii na 2023 rok. Podobnie jak w tym roku zaplanowano 10  czterodniowych sesji egzaminacyjnych, podczas których osoby zainteresowane będą mogły wykazać się wiedzą niezbędną do uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych, w przyszłym roku egzaminy zostały zaplanowane nie tylko w dni powszednie ale także w soboty. 

Ustalono następujące terminy sesji egzaminacyjnych:

  1. 15 – 18 lutego 2023 r.
  2. 22 – 25 marca 2023 r.
  3. 19 – 22 kwietnia 2023 r.
  4. 24 – 27 maja 2023 r.
  5. 21 – 24 czerwca 2023 r.
  6. 23 – 26 sierpnia 2023 r.
  7. 20 – 23 września 2023 r.
  8. 18 – 21 października 2023 r.
  9. 15 – 18 listopada 2023 r.
  10.  6 – 9 grudnia 2023 r.

Ilustracja przedstawia druk pierwszej strony świdectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.