Powrót

08.02.2022 Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Zespół GUGiK opracował pierwszą wersję bazy PRNG w części dotyczącej polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 273).

„Rejestr polskich nazw geograficznych świata” został opracowany na podstawie „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata” oraz uchwał Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działającej przy Głównym Geodecie Kraju.

Rejestr obejmuje nazwy obiektów geograficznych, dla których zalecane jest stosowanie polskich nazw. W rejestrze uwzględniono nazwy obiektów ze wszystkich kontynentów, a także nazwy obiektów podmorskich.

„Rejestr polskich nazw geograficznych świata” jest dostępny w postaci usługi WMS oraz w postaci plików do pobrania w formatach: GML, SHP, XLSX.

Pliki można pobrać bezpłatnie do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania - Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych.

rys1. ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu ze stromy www.geoportal.gov.pl z listą warstw i identyfikacją watstw wraz z listą wyeksportowanych plików z bazy PRNG do pobrania.

 

Jednocześnie Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił specjalny portal mapowy https://prng.geoportal.gov.pl, w którym można przeglądać polskie nazw geograficzne świata na tle danych przestrzennych.

rys2. ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z bazy PRNG świat z wybranymi nazwami geograficznymi na podkładzie kompozycji mapowiej przedstawiającej ukształtowanie terenu i granice państw (NASA Visible Earth).

Kolejne aktualizacje rejestru polskich nazw geograficznych świata będą udostępniane na bieżąco.