Powrót

08.03.2021 Aktualizacja warstw Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe oraz zaktualizowaliśmy istniejące warstwy Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie. Dane są dostępne po przejściu do folderu „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie” znajdującego się w grupie „Dane innych instytucji”.

Opublikowane warstwy dostarczają cennych informacji przestrzennych, które w wyniku powiązania ich z innymi danymi dostępnymi w serwisie www.geoportal.gov.pl, np. warstwą „Ewidencja gruntów i budynków”, pozwalają na przeprowadzanie prostych analiz przestrzennych. Jedną z takich analiz jest możliwość prostego sprawdzenia zagrożenia powodziowego w dowolnym obszarze Polski.