Powrót

08.03.2021 Aktualizacja wysokorozdzielczej ortofotomapy w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę ortofotomapa wysokiej rozdzielczości w obszarze m. st. Warszawy.

Prezentowane zobrazowanie charakteryzuje się pikselem odpowiadającym 5 cm w terenie i umożliwia przeglądanie danych dla obszaru Warszawy wraz z obrzeżami o łącznej powierzchni 737,6 km2, co przedstawiono na poniższej ilustracji.

Informujemy także, że w związku z tym wyłączyliśmy odrębną warstwę „Fotoplan m.st. Warszawy 2020” dotychczas znajdującą się w grupie warstw „Ortofotomapa” i pochodzącą bezpośrednio z usługi WMS udostępnianej przez m. st. Warszawa.