Powrót

08.04.2019 W Geoportalu można już pobrać uzupełnienie modeli budynków 3D dla terenów nieobjętych projektem CAPAP

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” są już dostępne pierwsze modele budynków 3D w standardzie LoD1. Województwem, dla którego już udostępniono pliki CityGML z takimi danymi jest  dolnośląskie.  Sukcesywnie pojawią się dane z kolejnych województw, które  nie zostały objęte projektem CAPAP. Województwa z modelami LoD1 prezentowane są w geoportal.gov.pl jaśniejszym kolorem.

Modele GUGiK wykonuje samodzielnie, na podstawie obrysów budynków z bazy BDOT10k (klasa BUBD_A) oraz danych wysokościowych z lotniczego skaningu laserowego. Wysokości każdego modelu wyznaczono jako medianę wysokości punktów z ALS (klasa building) przecinających się z obrysami budynków.