Powrót

08.04.2020 Wielkopolskie – jedenaste województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z komunikacji z PESEL

Wielkopolskie to jedenaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i rejestrem PESEL. Aktualnie tej komunikacji używa już 368 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

Na załączonym wykresie przedstawiliśmy procentowy udział powiatów komunikujących się z PESEL w poszczególnych województwach.

Aktualnie pozostało jeszcze 12 jednostek, które dotychczas nie wdrożyły tej potrzebnej funkcjonalności: