Powrót

08.04.2021 Nowa usługa WMS umożliwiająca pobranie fotopunktów

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” dodaliśmy nową usługę „Fotopunkty” umożliwiającą pobranie opisów topograficznych punktów osnowy fotogrametrycznej pomierzonych do opracowania ortofotomapy z lat 2018, 2019, 2020. Usługę będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi fotopunktami z lat poprzednich. Wkrótce uruchomiona zostanie również analogiczna usługa WFS.

Opisy zawierają m.in szczegółową informację o położeniu fotopunktu (współrzędne X, Y, Z) wraz z dokumentacją fotograficzną: