Powrót

08.04.2021 Rozstrzygnięto Konkurs Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w dziedzinie geoinformacji

W ogłoszonym w 2020 r. Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji nagrodzono 9 prac w trzech kategoriach.

I. Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace inżynierskie:

  1. „Opracowanie narzędzia do analizy statystycznej zależności temperatury powierzchni obszaru zurbanizowanego i wskaźników stanu zagospodarowania przestrzennego” – autor: Szymon Klimont, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
  2. „Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier” – autor: Hubert Janicki, promotor: dr inż. Jacek Bernard Marciniak, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

 

II. Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace magisterskie:

  1. „Ocena efektywności paneli fotowoltaicznych na przystankach komunikacji miejskiej z zastosowaniem analiz przestrzennych 3D” – autor: Kamila Maria Waksmundzka, promotor: dr inż. Anna Fijałkowska, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
  2. „Symulacja komputerowa pożaru lasu w programie FlamMap6 z wykorzystaniem cech drzewostanu określonych na podstawie chmur punktów lotniczego skanowania laserowego” – autor: Karol Wieczorek, promotor: dr inż. Paweł Hawryło, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
  3. „Wykonanie aplikacji mobilnej służącej do aktualizacji informacji o bazie punktów państwowej osnowy wysokościowej, a także ułatwiającej lokalizację tych punktów w terenie” – autorki: Klaudia Wójcik i Wioletta Ślusarczyk, promotor: dr inż. Anna Przewięźlikowska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH w Krakowie.
  4. „Opracowanie metodyki wyznaczania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS” – autor: Anna Gregorczyk, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

 

III. Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie:

  1. „Application of airborne laser scanning data for the identification of landslide areas (Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do identyfikacji obszarów osuwiskowych)” – autor: Kamila Pawłuszek-Filipiak, promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  2. „Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji” – autor: Hanna Obracht-Prondzyńska, promotor: dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska.
  3. „Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych” – autor: Anita Kukulska-Kozieł, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

 

Więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-w-dziedzinie-geoinformacji-rozstrzygniety

 

Wyniki poprzednich edycji:

Nagrody za 2018 r.

Nagrody za 2019 r.