Powrót

08.04.2021 Stan wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH w województwach

Już 219 powiatów, co stanowi 58% wszystkich powiatów, wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007‑NH. Największy poziom zaawansowania prac widoczny jest w województwie pomorskim, gdzie 18 powiatów prowadzi szczegółową osnowę wysokościową w układzie PL-EVRF2007-NH, co oznacza wdrożenie tego układu na poziomie 95%.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007” znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne w warstwie, to prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.