Powrót

08.05.2020 Nowa wersja aplikacji mobilnej Geoportalu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił nową wersję aplikacji Geoportal Mobile - dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi Android. Nowa wersja aplikacji zawiera wiele dodatkowych elementów funkcjonalnych i przede wszystkim została dostosowana do 64-bitowej wersji systemów operacyjnych Android. Jedną z podstawowych zmian jest pełne wykorzystywanie przez aplikację usług dostępu do danych przestrzennych udostępnianych przez GUGiK.

Do tej pory Geoportal Mobile został zainstalowany na ponad 200 000 urządzeń z systemem Android.

Z aplikacją zintegrowano także moduł Krajowej Mapy zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), który pozwala na zgłaszanie Policji zdarzeń i zauważonych zagadnień związanych z bezpieczeństwem.