Powrót

08.06.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

7 czerwca 2021 r. w powiatach sokólskim i kutnowskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 17 600 zawiadomień elektronicznych.