Powrót

08.07.2020 Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości w ZSIN

W Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) dodano warstwę „Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości”, która udostępnia ortofotomapę o pikselu 10 cm lub mniejszym.

Ortofotomapa domyślnie jest wyłączona i aby ją zobaczyć należy włączyć odpowiednią warstwę informacyjną systemu.