Powrót

08.07.2021 Nowe zdjęcia lotnicze dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla części województwa opolskiego i śląskiego (ponad 1618 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zakres opracowania przedstawia poniższa ilustracja.

rys1

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w 2021 roku, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych  w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek.

Zasób zdjęć lotniczych z roku 2021 będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.