Powrót

8.08.2019 Kujawsko-pomorskie – czwarte województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z EKW

Kujawsko-pomorskie to czwarte województwo po podkarpackim, lubelskim i łódzkim, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. Aktualnie z przedstawionej komunikacja korzystają już 293 powiaty, które zostały przedstawione na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie. Do osiągnięcia pełnej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i EKW niezbędne jest wdrożenie opisanej funkcjonalności już w  tylko 87 powiatach.

Ta funkcjonalność cieszy się stałym zainteresowaniem, co przekłada się na ok 1100 zapytań każdego dnia. Na załączonym wykresie przedstawiono średnią dzienną liczbę zapytań kierowanych do EKW bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących powiatach.