Powrót

08.10.2018 Linkowanie do geoportalu z identyfikatorem działki ewidencyjnej

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową funkcjonalność, która polega na możliwości uruchomienia geoportalu tak, aby zobrazowana została wskazana w parametrze działka ewidencyjna.

W wywołaniu używamy parametru „identifyParcel” i jako jego wartość podajemy odpowiedni identyfikator działki.  Przykładowo dla działki 141207_4.0009.159, można zrobić takie wywołanie postaci: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?identifyParcel=141207_4.0009.159, co spowoduje, że geoportal ustawi się  dokładnie na tej działce i pokaże całe jej otoczenie. Funkcjonalność jest przydatna wszędzie tam, gdzie są identyfikatory działek i może służyć do wzajemnej współpracy rejestrów zawierających informacje o działkach. W pierwszej kolejności wywołanie zostanie wykorzystanie w systemie Elektronicznej Księgi Wieczystej, aby z informacji o księdze można było przejść do geoportalu i zobaczyć granicę działki. Funkcjonalność może być też zastosowana w systemach komercyjnych np. w ogłoszeniach związanych z obrotem nieruchomościami tam, gdzie podawane są numery działek.