Powrót

08.10.2021 Analizy widoczności z wykorzystaniem NMPT w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udoskonaliliśmy narzędzia: „Analiza widoczności wzdłuż zadanej linii” oraz „Analiza widoczności obszarowej” opierając ich działanie na bazie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT). Przypominamy, że obie funkcjonalności są dostępne w pozycji „ANALIZY” menu głównego, co przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z zaznaczoną lokalzacją narzędzi „Analiza widoczności wzdłuż zadanej linii” oraz „Analiza widoczności obszarowej”, które aktualnie bazują na Numerycznym Modelu Pokrycia Terenu (NMPT). Dla zobrazowania działania narzędzia została wykonana analiza widoczności wzdłuż zadanej linii i zaprezentowano wyniki analizy.

Dzięki wprowadzeniu zmiany w funkcjonowaniu obu narzędzi użytkownicy serwisu www.geoportal.gov.pl otrzymają wyniki oparte o faktyczną sytuację terenową, na podstawie danych  NMPT dla obszaru Polski. Numeryczny Model Pokryciu Terenu stanowi źródło informacji o powierzchni terenu z uwzględnieniem obiektów wystających ponad tę powierzchnię, tj.: budynków, drzew, mostów, wiaduktów i innych elementów infrastruktury.