Powrót

08.11.2019 Pierwszy powiat wykorzystuje komunikację z PESEL

W oprogramowaniu e-property firmy Geo-System Sp. z o.o. 8 listopada 2019 r. uruchomiono możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem interfejsu udostępnionego przez GUGiK 25 października 2019 r. Nowa funkcjonalność została uruchomiona już także produkcyjnie w powiecie mińskim. Do korzystania z funkcjonalności osoby w powiatach, oprócz odpowiedniego oprogramowania, potrzebują login i hasło uzyskane z GUGiK. W powiecie mińskim uprawnienia do funkcjonalności nadano 19 osobom.

Uruchomiona usługa aktualnie umożliwia sprawdzenie danych osobowych zawartych w EGiB z bazą rejestru PESEL. Taka komunikacja powinna znacząco ułatwić prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. W przyszłości planowe są nowe funkcje rozszerzające komunikację z PESEL, które pozwolą m.in. na wyszukanie osoby po wybranych parametrach lub pobranie danych, np. na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W najbliższym czasie funkcjonalności będą uruchomione także w innym oprogramowaniu, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.