Powrót

08.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 3 miast o łącznej powierzchni 373 km2. Opracowaniu podlegał obszar miast:

  • Świebodzin (woj. lubuskie) oraz
  • Żagań (woj. lubuskie),

dla których wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
  • ortofotomapę o pikselu 0.10 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

oraz miasta Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), dla którego wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m,
  • ortofotomapa o pikselu 0.05 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Powyższe dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 3 zamówienia z 2021 r.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Jelenia Góra w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Jelenia Góra