Powrót

08.11.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla części województwa pomorskiego i wielkopolskiego (4951 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m wykonane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zdjęcia lotnicze dla Miasta Kołobrzeg o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m (2056 sztuk) zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych zdjęć lotniczych jest przedstawiony na poniższej ilustracji:

Ilustracja przedstawia zasięg opracowania nowo przyjętych zdjęć lotniczych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych  w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/. Wszystkie opracowane zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ nowo przyjętych zdjęć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na przykładzie miasta Jelenia Góra