Powrót

08.12.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o powierzchni około 1 303 km2 opracowane dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, dla których wykonano:

  • dane pomiarowe LIDAR o gęstości 4 pkt/m2, w układzie 1992
  • numeryczny model terenu o interwale siatki 1 m
  • numeryczny model pokrycia terenu o interwale siatki 1 m

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Zakres nowo przyjętych danych przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z zakresem nowo przyjętych danych

Dane wysokościowe do powszechnego wykorzystania można bezpłatnie pobrać poprzez usługi WCS i skorowidze dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz przeglądać wprost w module analiz.

Chmurę punktów ALS można przeglądać w „Widoku chmury punktów”, w którym można również wykonać proste analizy na tych danych:

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający widok chmury punktów