Powrót

09.01.2020 Wyszukiwanie adresów – zmiany w usłudze

W usłudze wyszukiwania adresów w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl dodaliśmy nowe udogodnienie - wyszukiwanie adresu z parametrem kodu pocztowego przed nazwą miejscowości. Pozwoli to użytkownikowi na jednoznaczne wskazanie wyszukiwanego adresu w przypadku, gdy występuje więcej niż jeden punkt adresowy z takim samym numerem i nazwą miejscowości. Na przykład szukając adresu „Słupno, Lipowa 4” otrzymujemy dwa wyniki jak na poniższym rysunku.

Korzystając z nowej funkcjonalności przed nazwą miejscowości możemy podać kod pocztowy i wtedy otrzymujemy już jednoznaczne wyniki wyszukiwania.

W Polsce występuje wiele miejscowości o powtarzających się nazwach. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny najczęściej występujące nazwy miejscowości to:

  • Stara Wieś                       435
  • Podlesie                           340
  • Nowa Wieś                      315
  • Piaski                                273
  • Góra                                 268