Powrót

09.01.2020 Zaktualizowana baza PRNG

Na stronie www.gugik.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Aktualizację bazy PRNG prowadzimy w sposób ciągły poprzez uzupełnianie obiektów, weryfikację ich lokalizacji i posiadanych atrybutów. Jedną z podstaw aktualizacji są prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.

Od ostatniej publikacji danych (lipiec 2019 r.) zaktualizowano atrybuty dla 5 334 nazw miejscowości i dodano 128 nazw. Zaktualizowano także atrybuty dla 899 nazw obiektów fizjograficznych i dodano 2 228 nowych nazw.

W wyniku współpracy z czeską i słowacką służbą geodezyjną i kartograficzną wprowadziliśmy zagraniczne endonimy dla części obiektów fizjograficznych położonych wzdłuż granicy państw.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2019 poz. 1416) zaktualizowaliśmy atrybuty miejscowości, które uzyskały status miasta: Lututów, Piątek, Czerwińsk nad Wisłą i Klimontów.

Na podstawie rozporządzenia MSWiA w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2019 poz. 2435):

  • usunęliśmy zniesione 3 nazwy miejscowości oraz 183 nazwy obiektów fizjograficznych,
  • zmieniliśmy nazwy 21 miejscowości i 8 obiektów fizjograficznych,
  • wprowadziliśmy nadane 4 nowe nazwy miejscowości.

Baza PRNG zawiera obecnie 255 701 nazw obiektów.