Powrót

09.02.2021 Nowe narzędzie „Wskaż budynek”

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność „Wskaż budynek”. Dostęp do niej znajduje się w pasku narzędzi w lewej części interfejsu użytkownika aplikacji mapowej.

Narzędzie pozwala na wskazanie budynku z warstwy „Ewidencja gruntów i budynków” i jego oznaczenie. Następnie dla takiego budynku można pobrać geometrię do narzędzia „Szkicownik” (analogicznie jak w przypadku działki ewidencyjnej) i wykorzystać ją do stworzenia własnego rysunku.

Narzędzie działa w oparciu o nową funkcjonalność usługi ULDK uruchomioną 8 lutego 2021 r., a więc może być wykorzystywane także w dowolnym oprogramowaniu, które z tej usługi korzysta. Ponieważ usługa ULDK wykorzystuje usługi powiatowe dostępu do danych EGiB, to nowa funkcjonalność jest dostępna tylko w obszarze tych powiatów, które w swoich usługach zaimplementowały już najnowszą specyfikację usług powiatowych. Aktualnie dotyczy to 94 powiatów. W najbliższym czasie liczba powiatów z zaimplementowaną najnowszą specyfikacją usług powinna znacznie wzrosnąć.