Powrót

09.03.2021 Aktualny stan wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH

Obecnie 207 powiatów, co stanowi 54% wszystkich powiatów, wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007-NH. W 102 powiatach trwają prace związane z jego wprowadzeniem, a 71 powiatów przygotowuje się do rozpoczęcia prac wdrożeniowych. Aktualny stan wdrożeń przedstawiamy poniżej.

Stan wdrażania układu PL-EVRF2007-NH można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył układ PL-EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2494) od 1 stycznia 2024 r. układ PL-EVRF2007-NH będzie jedynym obowiązującym systemem wysokości w Polsce.