Powrót

09.03.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 23 marca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikająca z Prawa geodezyjnego i kartograficznego (art. 19 ust. 1 pkt 6 ) z uwzględnieniem postępu technologicznego w dziedzinie geodezji. Ponadto wprowadzono w nim rozwiązania umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych.