Powrót

09.04.2019 Dostęp z Geoportalu do zakupu danych z PZGiK

Dla ułatwienia dostępu do zakupu danych PZGiK, na głównej stronie Geoportalu został dodany panel przekierowujący do platformy umożliwiającej zakup on-line danych zgromadzonych w PZGiK.

 

 

 

 

 

 


Współpraca: