Powrót

09.04.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów:

- województwo łódzkie:  pajęczański i zgierski;

- województwo warmińsko-mazurskie:  kętrzyński. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

- województwo lubuskie:  nowosolski. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;

- województwo kujawsko-pomorskie:  toruński. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania  QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.