Powrót

09.04.2021 Kolejne umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 2 i 8 kwietnia 2021 r. zawarł ostatnie dwie umowy w ramach ogłoszonego na koniec 2020 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). W ramach umów zostaną zaktualizowane dane powiatów z obszaru województwa mazowieckiego: grójeckiego oraz żyrardowskiego.

Obszar objęty opracowaniem przedstawia poniższa ilustracja.

Informacje o statusie prac dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, realizowanych obecnie przez Urzędy Marszałkowskie oraz GUGiK, można uzyskać na stronie geoportal.gov.pl w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych → BDOT10k”.