Powrót

09.04.2021 Nowe dane wysokościowe dla Gdyni i Sopotu

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe w układzie PL-EVRF2007-NH z 2020 roku pozyskane i opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego. Nowym opracowaniem zostały objęte miasta Sopot i Gdynia o łącznej powierzchni ponad 200 km2.

W zakres nowo przyjętych danych wchodzą:

  • dane pomiarowe w formacie LAS o gęstości 25 p/m2,
  • numeryczny model terenu formacie ArcInfo ASCII GRID w siatce0.5 m,
  • numeryczny model  pokrycia terenu w formacie ArciInfo ASCII GRID w siatce 0.5 m.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe dane wysokościowe:

Nowo przyjęte dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez wyszukiwarkę danych wysokościowych w serwisie geoportal.gov.pl dostępną w menu WYSZUKIWANIE WYSZUKIWANIE DANYCH WYSOKOŚCIOWYCH.