Powrót

09.04.2021 Osnowa fotogrametryczna dostępna w usłudze WFS

Opublikowaliśmy usługę sieciową WFS dotyczącą punktów osnowy fotogrametrycznej pomierzonych do opracowania ortofotomapy z lat 2018, 2019, 2020 (ponad 18000 punktów).

Usługa dostępna jest pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ZDJ/WFS/Fotopunkty

Usługa WFS (Web Feature Service) – jest usługą służącą do pobierania danych w postaci wektorowej, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika.

W celu pobrania danych można skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WFS, np. QGIS. Wówczas w łatwy sposób można pobrać wszystkie fotopunkty dla obszaru Polski. Korzystając z narzędzia „informacja o obiekcie”, po kliknięciu w dany fotopunkt wyświetlą się jego atrybuty, w szczególności „Link do pobrania”, za pomocą którego można pobrać opisy topograficzne.

Szczegóły dotyczące usług WFS publikowanych przez GUGiK są dostępne na stronie Geoportalu pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-pobierania-wfs.