Powrót

09.06.2020 Testowe pobieranie danych ortofotomapy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił w serwisie www.geoportal.gov.pl nową warstwę, która umożliwia użytkownikom testowe pobieranie danych ortofotomapy. Dostęp do usługi znajduje się w grupie „Dane do pobrania”.

Obecnie jest to warstwa testowa dająca zestaw danych o charakterze testowym. Dane zostały pogrupowane względem aktualności oraz rozdzielczości. Jak tylko nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wejdzie w życie (31 lipca 2020 r.) będzie to produkcyjna usługa, służąca do pobierania właściwych danych ortofotomapy.