Powrót

09.06.2021 41 % operatów przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku czerwca 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej utrzymuje się na poziomie jaki został osiągnięty w poprzednim miesiącu. W maju 2021 r. do zasobu przekazano 41% operatów w postaci elektronicznej.

Podstawowym impulsem do wzrostu liczby operatów elektronicznych była zmiana art. 42 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowe rozporządzenie ws. standardów, które zakłada, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty będą przekazywane do zasobu tylko w postaci elektronicznej. Wprowadzenie operatu elektronicznego jest bardzo ważnym zadaniem w informatyzacji geodezji, ponieważ w ten sposób unikamy w obiegu ponad miliona dokumentów papierowych (w roku 2020 wszystkich operatów złożono 1 013 399).