Powrót

09.06.2021 Usługa WFS prezentująca skorowidze danych pomiarowych LIDAR

Opublikowaliśmy usługi WFS prezentujące skorowidze wszystkich danych pomiarowych LIDAR dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

  • Pierwsza z usług prezentuje dane pomiarowe LIDAR w podziale na poszczególne lata (od 2011 do 2019) w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH i jest dostępna pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/DanePomiaroweLidarKRON86/WFS/Skorowidze

  • Druga z usług prezentuje dane pomiarowe LIDAR w podziale na poszczególne lata (od 2018 do 2020) w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH i jest dostępna pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/DanePomiaroweLidarEVRF2007/WFS/Skorowidze

Aby pobrać skorowidze danych pomiarowych LIDAR można skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WFS, np. QGIS. Mając arkusze widoczne w skorowidzu można w łatwy sposób pobrać treść poszczególnych arkuszy danych pomiarowych LIDAR. Realizujemy to korzystając z narzędzia „Informacja o obiekcie”, które po kliknięciu w dany arkusz wyświetli jego metadane, a w szczególności „Link do pobrania”, za pomocą którego można pobrać dane pomiarowe LIDAR.

Usługa jest ułatwieniem do pobierania danych pomiarowych LIDAR dla większych obszarów, a w najbliższym czasie pojawią się podobne usługi WFS dla innych danych zasobu.