Powrót

09.07.2019 Zmiana Zarządzenia MIiR w sprawie konkursu na najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji uprzejmie informuje, że w dniu 9 lipca br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym MIiR, poz. 25 http://dziennikurzedowy.miir.gov.pl/rok-2019/

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.

Zarządzenie MIiR