Powrót

09.07.2020 Nowe wyszukiwanie arkuszy ortofotomapy w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność – wyszukiwanie arkuszy ortofotomapy. Dostęp do narzędzia znajduje się w menu „WYSZUKIWANIA”

Najprostszym sposobem odnalezienia szukanych arkuszy jest zbliżenie się do odpowiedniego miejsca i zaznaczenie opcji „Szukaj w aktualnym zasięgu mapy” – narzędzie zwróci wtedy wszystkie dostępne arkusze ortofotomapy znajdujące się na danym obszarze. Wyniki wyszukiwania można ograniczyć poprzez wybranie dodatkowych filtrów takich, jak: „Układ współrzędnych arkusza mapy”, „Kompozycja barwna” w jakiej została przygotowana ortofotomapa oraz „Godło arkusza mapy / nazwa pliku”.  Użytkownik może wybrać także zakres aktualności danych oraz rozmiar ich piksela.

Poza wyszukiwaniem dostępnych danych narzędzie to umożliwia również sprawdzenie atrybutów pobranych wcześniej danych. W tym celu należy wyszukać dane podając pełną nazwę pobranego pliku (bez rozszerzenia) i zwrotnie otrzymamy arkusz wraz z podstawowymi atrybutami.