Powrót

09.08.2021 Nowe zdjęcia lotnicze dla części województwa kujawsko-pomorskiego dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla części województwa kujawsko-pomorskiego (blisko 2000 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m wykonane w przestrzeni barwnej RGB oraz CIR. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych zdjęć przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w 2021 roku, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie www.geoportal.gov.pl

Zdjęcia można kupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek. Zasób zdjęć lotniczych z roku 2021 będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.