Powrót

09.08.2021 Wzrost liczby operatów elektronicznych

Na początku sierpnia 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej wzrosła w stosunku do  poprzedniego miesiąca. W lipcu 2021 r. do zasobu przekazano 47% operatów w postaci elektronicznej.