Powrót

09.09.2021 Statystyka pobierania danych w sierpniu

W sierpniu 2021 r. pobrano ponad 60 TB danych przestrzennych, co jest porównywalna wartością z sierpniem poprzedniego roku (68,6 TB). Najwięcej danych zostało pobranych 28 sierpnia 2021 r. – 6,59 TB, a średnio użytkownicy pobierali prawie 2 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie.

Wykres przedstawiający codzienną statystykę pobierania otwartych danych przestrzennych w kolejnych dniach sierpnia 2021 r.:01-2,25;02-1,93;03;03-2,90;04-1,19;05-0,90;06-0,61; 07-0,18;08-0,15;09-0,34;10-0,65;11-0,62;12-0,56;13-0,48;14-0,25;15-0,25;16-0,44;17-1,86;18-0,75;19-0,66;20-0,31;21-0,75;22-1,59;23-2,03;24-1,20;25-2,96;26-4,14;27-5,93; 28-6,59;29-5,64;30-5,84;31-6,19

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl.  Od chwili uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już ponad 684 TB, co pokazuje załączony wykres. Instrukcja dotycząca pobierania danych znajduje się na kanale YouTube Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykres przedstawiający comiesięczną statystykę pobierania otwartych danych przestrzennych (podana w terabajtach) od sierpinia 2020 r.:2020.08-68,57;2020.09-53,89;2020.10-120,35; 2020.11-40,56;2020.12-34,15;2021.01-41,88;2021.02-26,38;2021.03-34,90;2021.04-28,45;2021.05-47,48;2021.06-57,80;2021.07-69,54;2021.08-60,14.