Powrót

09.10.2019 Spotkanie Służby Geodezyjnej – o stosowaniu obowiązujących przepisów i interpretacji zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Blisko 400 geodetów z całego kraju spotkało się 7- 8 października 2019 r. w Warszawie na zorganizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Spotkaniu Służby Geodezyjnej. W gronie Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw i Geodetów Powiatowych oraz geodetów- pracowników administracji samorządowej i rządowej dyskutowano o sprawach istotnych dla realizacji bieżących zadań tych jednostek.

 

Omawiano między innymi:

  • wprowadzone i planowane zmiany w przepisach
  • propozycje zmian rozporządzenia w sprawie EGiB
  • wykorzystanie zasobów powiatowych do aktualizacji baz BDOT10K
  • stan i perspektywy rozwoju powiatowych usług sieciowych
  • informatyzację dostępu lokalnych systemów EGiB do rejestru EKW
  • znaczenie serwisu geoportal.gov.pl dla popularyzacji informacji przestrzennych
  • perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
  • wykorzystanie CAPAP w administracji publicznej
  • wieloletni plan pozyskiwania i aktualizacji danych Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Podczas spotkania przekazywano sobie również doświadczenia i dobre praktyki w realizacji zadań nałożonych na Służbę Geodezyjną.