Powrót

09.11.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: raciborskim, łęczyckim, łańcuckim, strzyżowskim, radziejowskim, leżajskim, złotowskim, zwoleńskim, leszczyńskim oraz m. Leszno w dniach 2-5 listopada 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 102 000 zawiadomień. Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera już 87 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

Ilustracja przedstawiająca mapę polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.