Powrót

09.11.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla części województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego (3389 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m wykonane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych zdjęć lotniczych jest przedstawiony na poniższej ilustracji:

Ilustracja przedstawia zaznaczony na fragmencie mapy Polski zasięg opracowania nowo przyjętych zdjęć lotniczych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych  w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/. Wszystkie opracowane zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ nowo przyjętych zdjęć do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na przykładzie miasta Ostrów Wielkopolski