Powrót

10.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 6000 km2. Ortofotomapy są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl .

Nowym opracowaniem została objęta część województwa warmińsko-mazurskiego. Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2019 roku. Na załączonych ilustracjach przedstawiono zasięg opracowania oraz wybrany fragment nowej ortofotomapy.