Powrót

10.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 6 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 6 powiatów.

 

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego:

- województwo lubuskie: gorzowski – UM Województwa Lubuskiego,

- województwo mazowieckie: ciechanowski, garwolińskiUM Województwa Mazowieckiego,

oraz w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

- województwo mazowieckie: legionowski, miasto Siedlce,

- województwo opolskie: krapkowicki

 

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia obszary powiatów objętych aktualizacją zbiorów danych BDOT10k.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k są dostępne w Portalu BDOT10k, a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania-Topografia-Baza Danych Obiektów Topograficznych

Ilustracja przedstawia zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla fragmentu powiatu gorzowskiego w Portalu BDOT10k oraz w usłudze Baza Danych Obiektów Topobraficznych.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

Ilustracja przedstawia lokalizację wtyczki BDOT10k_GML_SHP w repozytorium wtyczek programu QGIS.