Powrót

10.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla Trójmiasta i Zakopanego o powierzchni 1205 km2, dla którego wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0,05 m;
  • ortofotomapa o pikselu 0,05 m;
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) w ramach części 1 i 9 zamówienia z 2021 r.

Tym samym zakończono realizację wszystkich umów na opracowanie ortofotomapy realizowanych przez GUGiK w 2021 roku.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Zakopane w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Zakopane