Powrót

10.01.2022 Opublikowaliśmy aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2022 roku. Wykaz wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu prezentujący część aktualnego wykazu pól powierzchni geodezyjnych.

Wykaz powierzchni uwzględnia obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku zmiany granic gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta. Dane zostały opublikowane także w Portalu Otwartych Danych.