Powrót

10.02.2020 Stan komunikacji powiatowych systemów EGiB z rejestrem REGON

Na podstawie interfejsu udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii firmy tworzące oprogramowanie do prowadzenia EGiB sukcesywnie udostępniają powiatom komunikację z rejestrem REGON.

REGON to trzeci po EKW i PESEL rejestr państwowy z którym powiatowe systemy do prowadzenia EGiB mają bezpośrednią komunikację. Interfejsy wykorzystujące szynę usług ZSIN będą w dalszym ciągu rozwijane tak, aby wprowadzać kolejne usprawnienia w prowadzeniu EGiB.

Ponieważ interfejs do systemu REGON jest łatwiej dostępny dla dowolnych użytkowników, więc dwie firmy (GEOBID oraz Comarch) zrobiły komunikację z tym rejestrem w sposób bezpośredni z pominięciem szyny usług ZSIN. Kolejne dwie firmy tj. Geo-System i Systherm‑Info zrobiły to już z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Czekamy więc na pozostałe firmy, które jeszcze tej komunikacji nie zrealizowały i najlepiej aby zrobiły to z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Aktualny stan powiatów, wykorzystujących komunikacje z REGON można zobaczyć na www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Stan informatyzacji powiatów”